Semantyczny (meta)opis Twojej strony

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Semantyczny (meta)opis Twojej strony

Wygenerowanie pliku .rdf opisującego zawartość dokumentów na stronie internetowej nie jest bynajmniej zabiegiem bardzo skomplikowanym, nawet jeśli nie chcemy korzystać z aplikacji Triplify lub Semantify. Do stron zbudowanych na najpopularniejszych aplikacjach internetowych, takich jak WordPress, Joomla, Mambo, skrypty do forów dyskusyjnych, napisane są często gotowe dodatki generujące zawartość pliku .rdf.

Istnienie takich dodatków ma istotne znaczenie w przypadku dynamicznej części stron internetowych, na przykład forów i blogów opisywanych w modelu SIOC. W przeciwieństwie do Triplify, dodatki te nie wymagają od użytkownika właściwie żadnej wiedzy na temat struktury formatu rdf, ani wiedzy na temat różnych modeli opisu danych.

Eksport danych do opisu SIOC możemy sobie ułatwić używając odpowiedniej aplikacji z wymienionych na oficjalnej stronie projektu.

Oczywiście żadna aplikacja nie zapewni nam stworzenia w pełni satysfakcjonującego opisu w popularnym modelu FOAF, służącym opisowi osób. Zacząć opis możemy od użycia aplikacji FOAF-A-MATIC. Jednak jeśli chcemy, żeby opis zawierał więcej niż imię, nazwisko, datę urodzenia, e-mail, adresy bloga i stron www i kilka innych elementów, musimy dołączyć pozostałe części opisu „ręcznie”. Specyfikację ontologii FOAF znajdziemy tutaj. Opis FOAF możemy „ponadstandardowo” rozszerzyć dołączając elementy opisu z innych ontologii oraz odnośniki do innych źródeł. Jeśli chcemy do opisu FOAF dołączyć „obce” elementy – tzn. kategorie z innego modelu – musimy zadeklarować to w nagłówku:

Plik Foaf

Przykład: zaznaczone odwołania do „obcych” ontologii w wierszach 7 i 9 służą potem do dokładnego opisu lokalizacji (27 i 28) oraz wskazania języków, w których można się komunikować z opisywaną w pliku osobą (40-42).

Zarówno w przypadku opisu SIOC jak i FOAF musimy pamiętać o dołączeniu odpowiedniego odwołania w nagłówku naszej strony internetowej. Możemy też niestety natknąć się na jeszcze jeden problem: brak określonego typu Mime dla pliku .rdf. Wywołanie pliku z takim rozszerzeniem z poziomu przeglądarki internetowej powoduje wtedy np. próbę otwarcia go np. przy pomocy edytora tekstu i nie jest on traktowany jako plik .rdf przez żadną z aplikacji czytających takie pliki. Błąd ten możemy korygować prosząc administratora o dodanie odpowiedniego MimeType lub – o ile to możliwe – dodając odpowiedni zapis w pliku .htaccess (SetMime application/rdf+xml w odpowiedniej lokalizacji dla rozszerzenia .rdf).

Jakie konkretnie korzyści możemy uzyskać dołączając do naszych witryn internetowych opisy ich zawartości w różnych modelach? Niestety żadnych bezpośrednich – pozycja witryny w Google raczej dzięki temu się nie zmieni. Pośrednio: nasza strona będzie miała szansę stać się częścią projektu sieci semantycznej, będzie czytelna dla semantycznych aplikacji ułatwiających wyszukiwanie i selekcję danych, a poza tym z pliku FOAF możemy zrobić sobie estetyczną wizytówkę internetową (korzystając z kilku sieciowych aplikacji do prezentacji pliku FOAF lub samodzielnie definiując styl wyświetlania naszej wizytówki).

AM

Reblog this post [with Zemanta]

O autorze

Artur Machlarz

Artur Machlarz administrator

Od 2005 pracuje jako infobroker, zajmuje się wyszukiwaniem i opracowywaniem informacji. Specjalizuje się w tworzeniu unikalnych baz danych. Jako pracownik naukowy zajmuje się modelami przetwarzania informacji w systemach rozproszonych. Lubi się wspinać i grać na kontrabasie.

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.