bubble.us – mindmapping online

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

bubble.us – mindmapping online

Mindmapping polega na prowadzeniu notatek lub przedstawianiu problemu w taki sposób, żeby pokazać logiczne, estetyczne, semantyczne itp. zależności między poszczególnymi tezami, pojęciami, schematami, pytaniami itp. Przedstawienie pojęć czy tez w postaci mapy ma silniej pobudzać zarówno naszą wyobraźnię jak i zdolność logicznego kojarzenia faktów lub pojęć.

Umiejętność rysowania takich schematów wydaje się bardzo pomocna przy przejrzystym porządkowaniu informacji w prezentacji lub wykładzie. Jednak także przy poszukiwaniu informacji niebagatelne znaczenie ma umiejętność uprzedniego zaplanowania strategii wyszukiwania. Narzędzia do rysowania map mogą zatem być pomocne także przy poszukiwaniu informacji.

W sieci pojawiło się niedawno nowe narzędzie służące przygotowywaniu map w trybie online: bubbl.us, dzięki któremu możemy rysować proste mapy i udostępniać je do wglądu lub współpracy naszym współpracownikom lub znajomym. Bubbl.us pozwala na współdzielenie naszego projektu z innymi użytkownikami bubbl.us – zaproszeni użytkownicy mogą mieć prawo do oglądania zawartości naszego projektu, albo do równoprawnego edytowania go.

bubble.us_features
mapa przedstawiająca możliwości programu bubbl.us
Oczywiście mapy można przygotowywać zarówno na zwykłej papierowej kartce, jak i w wielu innych programach komputerowych: na przykład we FreeMind (dostępny także dla Linuxa), kdissert (Linux), Nova Mind, Mind Mapper Professional. Bubbl.us posiada jednak przynajmniej dwie zalety:

  • jest dostępny online
  • pozwala na współpracę w trybie online

Bubbl.us pozwala zatem przeprowadzić online „burzę mózgów” i wspólnie ustalić plan poszukiwania informacji lub plan prezentacji. Funkcjonalność programu wydaje się przy tym niestety nieco niższa niż standardowa dla aplikacji tego typu – nie jest na przykład możliwe określenie relacji łączących poszczególne punkty, nie ma także bardzo przydatnej funkcji oznaczania bloków jako problematycznych, szczególnie ważnych itp.

Narzędzie jest zupełnie bezpłatne, wymaga tylko rejestracji użytkownika w systemie (a jeśli zależy nam tylko na jednorazowej sesji, nie musimy nawet się rejestrować). Pozwala na wydrukowanie stworzonej mapy. Niestety nie działa jeszcze funkcja eksportu obrazów do innych formatów i ich importu. Plany rozwoju bubbl.us wyglądają tak

Artur Machlarz

O autorze

Artur Machlarz

Artur Machlarz administrator

Od 2005 pracuje jako infobroker, zajmuje się wyszukiwaniem i opracowywaniem informacji. Specjalizuje się w tworzeniu unikalnych baz danych. Jako pracownik naukowy zajmuje się modelami przetwarzania informacji w systemach rozproszonych. Lubi się wspinać i grać na kontrabasie.

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.