Nowości w informatorze Nauka Polska

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Nowości w informatorze Nauka Polska

Od pewnego czasu serwis Nauka Polska pod adresem nauka.opi.org.pl nie był już aktualizowany – w tej chwili możemy pod tym adresem obejrzeć archiwalną wersję serwisu. Aktualną wersję, nieco zmodyfikowaną, możemy oglądać na www.nauka-polska.pl. Aktualna wersja różni się od poprzedniej przede wszystkim estetycznie, aczkolwiek dodanych zostało chyba także parę funkcji do wyszukiwarki w bazach danych. Przy pracownikach naukowych pojawiły się także dodatkowo informacje o historii zatrudnienia w różnych ośrodkach, o recenzowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych oraz pełnionych funkcjach administracyjnych. Serwis nadal wygląda na znakomite źródło informacji o polskich pracownikach naukowych (od stopnia doktora wzwyż), instytucjach naukowych, konferencjach i projektach finansowanych przez MNiSW.

nauka-polska
Strona główna serwisu Nauka Polska przygotowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji
Oczywiście funkcjonalność przeglądarki i zakres możliwych informacji o ośrodku naukowym czy pracowniku to nie wszystko. Kłopot polega na tym, że informacje zawarte w bazach danych nie zawsze są aktualne a bardzo często są po prostu niepełne. Nie wydaje mi się, żeby to była wina samego serwisu lecz raczej ośrodków naukowych odpowiedzialnych za aktualizowanie informacji. Sprawdziłem kilka znanych mi instytutów i w każdym znalazłem błędy i braki – w szczególności dotyczące kadry naukowej, prowadzonych przewodów doktorskich i badań naukowych.Wagę informatora obniża też – w moim przekonaniu – to, że informacje o wielu naukowcach są niepełne. W szczególności dotyczy to starszych pracowników: czasami trudno znaleźć ślady ich aktywności naukowej sprzed lat dziewięćdziesiątych, czasem też brak jest informacji o doktoratach napisanych przed więcej niż 15 latami. Brakuje streszczeń doktoratów i habilitacji (często także całkiem świeżych prac) a zdarza się, że brakuje nawet tytułów. W kilku przypadkach – w tym w rekordzie niżej podpisanego – zauważyłem poważne błędy w samych streszczeniach prac (spróbowałem interweniować, zobaczymy jak szybko zareagują). Z przykrością muszę też przyznać, że w wielu przypadkach streszczenia są napisane dość nieudolnie, jakby autor lekceważąco odnosił się do potrzeb informatora Nauka Polska.
Obawiam się, że dopóki prowadzenie przez nasze ośrodki naukowe odpowiedniej polityki informacyjnej i jawność dorobku naukowego pracowników nie staną się czymś zupełnie naturalnym, informator Nauka Polska nadal będzie nieco kulawy. Ale nie należy przesadnie narzekać – nawet w takiej niezbyt rzetelnie dopracowanej postaci bywa całkiem przydatny.

AM

O autorze

Artur Machlarz

Artur Machlarz administrator

Od 2005 pracuje jako infobroker, zajmuje się wyszukiwaniem i opracowywaniem informacji. Specjalizuje się w tworzeniu unikalnych baz danych. Jako pracownik naukowy zajmuje się modelami przetwarzania informacji w systemach rozproszonych. Lubi się wspinać i grać na kontrabasie.

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.