Model „Bibliontology” raz jeszcze

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Model „Bibliontology” raz jeszcze

Niewątpliwą zaletą modelu Bibliontology zaprezentowanego na początku 2008 roku jest integracja z innymi modelami opisu danych w sieci semantycznej. Dzięki temu do zastosowań sieciowych z pewnością nadaje się bardziej od innych formatów zapisu metadanych bibliograficznych.

Część własności i typów modelu Bibliontology zawierają oczywiście inne popularne ontologie: np. FOAF i DC (które mogą być używane do opisu definiowanych w BIBO klas i ich własności) – BIBO jest jednak dużo bogatszym i dlatego bardziej adekwatnym językiem dla opisu bibliograficznego. Model ten ma też taką zaletę, że jak każdy otwarty model ontologii może być dowolnie rozwijany. Możliwość rozszerzania daje jednak przede wszystkim integracja modelu BIBO z innymi modelami opisu danych i powiązanie opisu z innymi częściami sieci.

Nie stanowi żadnego problemu włączenie metaopisu w BIBO do opisu osoby w FOAF. W słowniku FOAF znajduje się termin „publications”, do FOAF możemy dodać odwołanie do pliku RDF:

<foaf:publications rdf:resource=”[adres pliku z opisem w modelu BIBO]” />

Analogicznie opis w BIBO możemy powiązać z opisem w FOAF, np. wskazując współautorów:

<bibo:contributor>
<foaf:Person foaf:name=”[imię i nazwisko]”>
<rdfs:seeAlso rdf:resource=”[URI z opisem FOAF, np. http://www.infopoint.pl/wordpress/foaf.rdf#me]”/>
</foaf:Person>
</bibo:contributor>

Musimy jedynie pamiętać o wskazaniu modeli, z których będziemy korzystać w nagłówku pliku RDF z opisem w BIBO – czyli np. odwołania do modelu FOAF.

Zaletą BIBO jest możliwość opisu różnych właściwości tekstu: cytowań, rozdziałów, serii itp. Klasyfikacje rodzajów pozycji bibliograficznych także wydają się wystarczająco szczegółowe.

Model BIBO ma być w niedalekiej przyszłości wprowadzony na miejsce aktualnie funkcjonującego modelu w Zotero. Upowszechnienie tego modelu będzie zależało od tego, kiedy pojawią się aplikacje ułatwiające konwersję popularnych metaopisów do BIBO i vice versa. Oczywiście ważna jest też świadomość potrzeby (i możliwości) integracji różnych ontologii – ontologii BIBO z FOAF i innymi.

Oczywiście na własne (niewielkie) potrzeby można sobie pozwolić na sporządzenie opisu bibliografii samodzielnie (czyt. ręcznie).

AM.

Reblog this post [with Zemanta]

O autorze

Artur Machlarz

Artur Machlarz administrator

Od 2005 pracuje jako infobroker, zajmuje się wyszukiwaniem i opracowywaniem informacji. Specjalizuje się w tworzeniu unikalnych baz danych. Jako pracownik naukowy zajmuje się modelami przetwarzania informacji w systemach rozproszonych. Lubi się wspinać i grać na kontrabasie.

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.