Wyszukiwarki naukowe

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych to znakomity polski serwis wyszukiwawczy umożliwiający orientację w zasobach polskich bibliotek cyfrowych. Aktualnie FBC pomaga odnaleźć teksty z blisko 20 najważniejszych polskich bibliotek cyfrowych. Wyszukiwarka indeksuje łącznie prawie 100 000 pozycji bibliotecznych a w najbliższych planach jest blisko 1000 kolejnych.

Wielkość zasobów, do których mamy ułatwiony dostęp dzięki FBC, to oczywiście zasługa nie tylko samej wyszukiwarki, ale instytucji odpowiedzialnych za digitalizację zbiorów. FBC jednak dzięki temu, że prezentuje także informację o zbiorach przeznaczonych do digitalizacji, pozwala na uniknięcie powtórzeń tytułów i znacząco wspiera tym samym instytucje odpowiedzialne za tworzenie bibliotek cyfrowych, wspomagając koordynację ich pracy. Istnienie zintegrowanego systemu wyszukiwawczego obejmującego zbiory cyfrowe jest jednak przede wszystkim nieocenioną pomocą dla tzw. zwyczajnych użytkowników. Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Nowości w informatorze Nauka Polska

Od pewnego czasu serwis Nauka Polska pod adresem nauka.opi.org.pl nie był już aktualizowany – w tej chwili możemy pod tym adresem obejrzeć archiwalną wersję serwisu. Aktualną wersję, nieco zmodyfikowaną, możemy oglądać na www.nauka-polska.pl. Aktualna wersja różni się od poprzedniej przede wszystkim estetycznie, aczkolwiek dodanych zostało chyba także parę funkcji do wyszukiwarki w bazach danych. Przy pracownikach naukowych pojawiły się także dodatkowo informacje o historii zatrudnienia w różnych ośrodkach, o recenzowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych oraz pełnionych funkcjach administracyjnych. Serwis nadal wygląda na znakomite źródło informacji o polskich pracownikach naukowych (od stopnia doktora wzwyż), instytucjach naukowych, konferencjach i projektach finansowanych przez MNiSW. Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

SCIRUS – informacje naukowe

Scirus jest wyszukiwarką, która od wielu lat zdobywa nagrody dla najlepszych wyszukiwarek internetowych. Jej domeną są informacje naukowe – wyszukiwarka eliminuje w trakcie selekcji źródeł strony nie zawierające informacji naukowych i pozwala cieszyć się nieźle odspamowaną listą wyników wyszukiwania. Pozwala także zobaczyć w miarę wcześnie wyniki, które w Google ani innych tradycyjnych wyszukiwarkach albo w ogóle się nie pojawią, albo pojawią się na bardzo odległych pozycjach – Scirus przeszukuje bowiem sporo baz danych z artykułami z czasopism naukowych (listę znaleźć można tutaj). Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

IDEAWICKET – Open Innovation Portal

IDEAWICKET może być całkiem przydatnym źródłem informacji dla miłośników różnego rodzaju nowinek technicznych oraz firm, szukających oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań. Jest to portal opierający się na informacjach dostarczanych przez użytkowników serwisu i służy zbieraniu, katalogowaniu i udostępnianiu bardziej lub mniej szczegółowych danych dotyczących innowacji i innowacyjnych idei w różnych dziedzinach techniki, życia gospodarczego, nauki, turystyki, AGD, designu itd. Serwis jest już informacyjnie dość bogaty i jest rozwijany przez Uniwersytet Delhi. Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Kokogiak BookSearch

Kokogiak BookSearch to całkiem przydatne narzędzie przy poszukiwaniu literatury. Jest to niby-metawyszukiwarka przeszukująca zasoby Google BookSearch, A9 i MSN Live Search. Te trzy źródła przeszukiwane są jednocześnie i wyniki z nich (dość od siebie odmienne) prezentowane są w trzech kolumnach:

kokogiak
Kokogiak – wyniki wyszukiwania
Znalezione znów dzięki fantastycznemu recherchenblog

AM.