Web 3.0

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Swotti – jeszcze jedna wyszukiwarka opinii

Do ciekawszych wyszukiwarek opinii zaliczyć należy Swotti. Po wpisaniu terminu w oknie wyszukiwarki, najpierw otrzymamy informację, że termin ten wydaje się należeć do określonej kategorii – np. miejsca. Następnie przeprowadzana jest analiza zawartości wyników wyszukiwania i kategorialny podział treści. Swotti analizuje także wyszukane opinie pod kątem pozytywnego lub negatywnego wartościowania. Opinie są traktowane jako pozytywne lub negatywne w związku z rozpoznawaniem w nich określonych terminów wartościujących (np. excellent, amazing, wrong, to recommend itp.). Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

ManagedQ – przeszukiwanie wyników

ManagedQ jest wyszukiwarką, która pokazuje zrzuty ekranów wyszukanych stron a następnie

– analizuje zawartość wyników wyszukiwania i przedstawia ją w postaci listy terminów należących do odpowiednich kategorii (ludzie, miejsca, rzeczy)

– po wskazaniu przez użytkownika terminu z listy (lub wpisaniu terminu nie znajdującego się na liście), pokazuje miejsca na stronach znajdujących się na liście wyników, w których znajdziemy dany termin. Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

TextMap – informacje z mediów amerykańskich

TextMap to bardzo interesujące narzędzie do analizy zawartości serwisów informacyjnych – niestety jedynie amerykańskich. System automatycznie przyporządkowuje termin użyty w zapytaniu do odpowiedniej kategorii (osoba, państwo, miasto, firma, tytuł – np. profesor, senator, historia itp., nazwę leku itd.) i wskazuje statystyczne zależności z innymi terminami z ustalonej kategorii oraz z terminami właściwymi dla innych kategorii. Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

IResearch-Reporter, czyli informacje z wyszukiwarki

IResearch Reporter to aplikacja, która, bazując na wynikach wyszukiwania Google, kompiluje teksty związane z wyszukiwanym słowem kluczowym lub frazą. IResearch Reporter ma z założenia być nie wyszukiwarką stron internetowych, ale ma bezpośrednio dostarczać informacje wyekstrahowane ze stu najlepszych wyników wyszukiwania. Czytaj dalej