Słowniki on-line

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Nowości w Google Translate

Google Translate do niedawna pozwalał na przetłumaczenie tylko pełnych wyrażeń, teraz udostępniono także słowniki dwujęzyczne: angielsko-niemiecki, -francuski, -hiszpański, -rosyjski, -włoski i -koreański. Wyniki, jak to w Google, solidne, trudno mieć uwagi do zbytnich uproszczeń (sprawdzałem angielsko-niemiecki i niemiecko-angielski). Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

THINKMAP – visualthesaurus

THINKMAP to oprogramowanie służące wizualnemu przedstawieniu danych w odpowiedniej hierarchii. Jedną z części tego oprogramowania, dostępną online i – niestety tylko w ograniczonym zakresie – bezpłatną, jest visualthesaurus – tezaurus i słownik języka angielskiego, niemieckiego, holenderskiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Najbardziej dopracowana jest wersja angielska. Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

IATE – słownik europejski

IATE, czyli Inter Active Terminology for Europe to dostępny online bezpłatny słownik-tłumacz pozwalający na odnalezienie synonimów dla słów różnych języków europejskich. Aktualnie wśród zasobów IATE znajdują się słowniki 24 języków. Nie wszystkie z nich są równie bogate (język polski na pewno nie jest w tej chwili mocną stroną projektu).

Poszukiwanie synonimów lub wyrażeń synonimicznych może być ograniczone przez nas do konkretnej dziedziny (jednej z ok. 20), możemy też wybrać dowolną ilość języków.

Projekt jest realizowany przez instytucje unijne.

AM