Informacja naukowa

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Jeśli widzę dalej…

…to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów. Te słowa, które miały ponoć wyrażać szacunek Newtona do dokonań poprzedników, stanowią motto Google Scholar – wyszukiwarki publikacji naukowych. Wyszukiwarki, dodajmy, do której trudno mieć poważne zastrzeżenia (no, może jedno: można ją oszukać – więcej na ten temat w artykule Manipulating Google Scholar Citations and Google Scholar Metrics: simple, easy and tempting). Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Entity Describer i Connotea

Entity Describer jest prostym mechanizmem łączącym zbiór otagowanych linków zapisanych w serwisie Connotea z opisem pochodzącym np. z Freebase i metaopisów innych autoryzowanych źródeł. Jego zadaniem jest przede wszystkim opanowanie chaosu zbyt dużej ilości znaczników określających zawartość linków. Czytaj dalej

Artur Machlarz ByArtur Machlarz

Kinia – katalog informacji naukowej

Kinia (Katalog Internetowy Nauki o Informacji) to otwarty (moderowany) katalog polskich stron internetowych, które poświęcone są dość szeroko rozumianej informacji naukowej. Projekt jest realizowany przez czterech pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Czytaj dalej